Działania

Fundusze

Instrument for pre-accession assistance (IPA)

Financial and technical help for EU reforms in candidate and potential candidate countries.
Przepisy

Traktat o Unii Europejskiej – artykuły dotyczące przystąpienia do UE

Podstawa prawna dla przystąpienia nowych państw europejskich do UE (art. 49) oraz wartości, które stanowią fundament UE (art. 2)

Cele

  • wspieranie pokoju i stabilności w regionach położonych blisko granic UE
  • wspieranie poprawy jakości życia ludności poprzez integrację i współpracę transgraniczną
  • zwiększanie dobrobytu i tworzenie nowych możliwości z myślą o europejskich przedsiębiorstwach i obywatelach 
  • wspieranie i monitorowanie zmian w państwach pragnących przystąpić do Unii Europejskiej zgodnie z unijnymi wartościami, regulacjami prawnymi i przyjętymi standardami

Kontekst

Podczas procesu rozszerzenia Komisja pomaga krajom pragnącym przystąpić do UE w spełnieniu niezbędnych kryteriów członkostwa i wspiera je we wdrażaniu powiązanych z tym procesem reform demokratycznych i gospodarczych.

Rezultaty reform muszą być trwałe i nieodwracalne.

Kto może przystąpić do UE?

O członkostwo może ubiegać się każdy kraj europejski, który szanuje demokratyczne wartości UE i je propaguje.

Przystąpić do UE mogą tylko kraje, które spełnią wszystkie kryteria członkostwa.

Jak to się odbywa?

Trzy główne etapy podlegające zatwierdzeniu przez wszystkie państwa UE:

Gdy negocjacje i związane z nimi reformy zostaną ukończone i zatwierdzone przez obie strony, kraj ubiegający się o członkostwo może przystąpić do UE – jeśli wszystkie państwa UE wyrażą na to zgodę.

Kraje kandydujące

Obecnie kraje kandydujące to:

  • Albania
  • Republika Macedonii Północnej
  • Czarnogóra
  • Serbia
  • Turcja.

Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo są potencjalnymi kandydatami do członkostwa.

Sprawdź obecny status poszczególnych państw biorących udział w procesie rozszerzenia

Dokumenty