Maatregelen

Coordination

Samenwerking met kandidaat-lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten van de EU

Information on the process of joining the EU (accession)

Financiering

Instrument voor pretoetredingssteun (IPA)

Financiële en technische steun voor EU-hervormingen in kandidaat-lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten
Wetgeving

Verdrag betreffende de Europese Unie (artikelen over toetreding tot de EU)

Deze artikelen bepalen dat elk Europees land in principe lid van de EU kan worden (artikel 49) en op welke waarden de Europese Unie berust (artikel 2).

Doelstellingen

  • zorgen voor vrede en stabiliteit aan de buitengrenzen van de EU
  • mensen een beter leven geven via integratie en internationale samenwerking
  • de welvaart verhogen en de mogelijkheden voor Europese bedrijven en burgers verruimen 
  • veranderingen begeleiden, ondersteunen en volgen in landen die lid van de EU willen worden, in lijn met de EU-waarden, -wetgeving en -normen

Context

De Commissie helpt landen die lid van de EU willen worden om aan de vereiste criteria te voldoen. Zij biedt ook steun bij de noodzakelijke economische en democratische hervormingen.

Die hervormingen moeten effectief, duurzaam en onomkeerbaar zijn.

Welke landen komen in aanmerking?

Elk Europees land kan het lidmaatschap aanvragen als het de democratische waarden van de EU eerbiedigt en promoot.

Een land kan alleen lid worden als het aan alle lidmaatschapscriteria voldoet.

Wat is de procedure?

Er zijn drie belangrijke toetredingsstadia waaraan alle EU-landen hun goedkeuring moeten geven.

Pas als alle onderhandelingen en hervormingen naar tevredenheid van beide zijden zijn afgerond, kan het land lid worden – als alle EU-landen ermee instemmen tenminste.

Kandidaat-lidstaten

De huidige kandidaat-lidstaten zijn:

  • Albanië
  • Republiek Noord-Macedonië 
  • Montenegro
  • Servië
  • Turkije

Ook Bosnië en Herzegovina en Kosovo willen toetreden.

De stand van zaken voor de toetreding van nieuwe lidstaten

Documenten