Pasākumi

Finansējums

Instrument for pre-accession assistance (IPA)

Financial and technical help for EU reforms in candidate and potential candidate countries.
Tiesību akti

Līgums par Eiropas Savienību – panti par pievienošanos ES

Juridiskais pamats, kas regulē jebkuras Eiropas valsts pievienošanos ES (49. pants) un nosaka vērtības, uz kurām balstās ES (2. pants).

Mērķi

  • Sekmēt mieru un stabilitāti reģionos pie ES robežām.
  • Veicināt cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanos, pateicoties pārrobežu integrācijai un sadarbībai.
  • Vairot Eiropas uzņēmumu un iedzīvotāju labklājību un ekonomiskās perspektīvas. 
  • Ievērojot ES vērtības, tiesību aktus un standartus, ievirzīt, atbalstīt un pārraudzīt pārmaiņas, kas notiek valstīs, kuras vēlas pievienoties Eiropas Savienībai.

Konteksts

Paplašināšanās procesā Komisija palīdz valstīm, kuras vēlas pievienoties ES, izpildīt prasītos kritērijus un ieviest vajadzīgās demokrātiskās un ekonomiskās reformas.

Reformu rezultātiem ir jābūt būtiskiem, ilgtspējīgiem un neatgriezeniskiem.

Kas var pievienoties

Jebkura Eiropas valsts var iesniegt pievienošanās pieteikumu, ja tā ievēro Savienības demokrātiskās vērtības un apņemas tās sekmēt.

Valsts var kļūt par ES dalībvalsti tikai tad, ja tā izpilda visus pievienošanās kritērijus.

Procedūra

Procedūru veido trīs lieli etapi, un katrā no tiem ir jāsaņem ES valstu apstiprinājums.

Ja sarunas un vajadzīgās reformas ir pabeigtas un abas puses ir vienojušās, valsts var pievienoties ES, ja vien tam piekrīt visas dalībvalstis.

Kandidātvalstis

Pašreizējās kandidātvalstis ir šādas:

  • Albānija
  • Ziemeļmaķedonijas Republika
  • Melnkalne
  • Serbija
  • Turcija

Bosnija un Hercegovina un Kosova ir potenciālās kandidātvalstis.

Skatiet situāciju paplašināšanās procesā esošajās valstīs

Dokumenti