Intézkedések

Finanszírozás

Instrument for pre-accession assistance (IPA)

Financial and technical help for EU reforms in candidate and potential candidate countries.
Jogi szabályozás

Az Európai Unióról szóló szerződés – az uniós csatlakozásra vonatkozó cikkek

A Szerződés jogi alapot biztosít bármely európai államnak az EU-hoz való csatlakozásra (49. cikk) és meghatározza azokat az értékeket, amelyekre az EU épül (2. cikk).

Célok

  • a béke és a stabilitás megerősítése az EU határaihoz közel eső régiókban
  • hozzájárulás a lakosság életminőségének javításához a határokon átívelő integráció és együttműködés révén
  • az európai vállalatok és polgárok jólétének és lehetőségeinek növelése 
  • az Unióhoz csatlakozni kívánó országok reformjainak figyelemmel kísérése és támogatása az EU értékeivel, jogszabályaival és normáival összhangban

Tágabb kontextus

A bővítési folyamat során a Bizottság segítséget nyújt az EU-ba belépni kívánó országoknak, hogy teljesíteni tudják az előírt kritériumokat, és végre tudják hajtani az ehhez szükséges gazdasági és demokratikus reformokat.

A reformok eredményeinek tartósnak, fenntarthatónak és visszafordíthatatlannak kell lenniük.

Kik csatlakozhatnak?

Bármelyik európai ország benyújthat csatlakozási kérelmet az Unióhoz, feltéve, hogy tiszteletben tartja az EU demokratikus értékeit és elkötelezte magát azok érvényesítése mellett.

Felvételt csak olyan ország nyerhet az EU-ba, amely teljesíti a csatlakozási kritériumokat.

Hogyan működik ez a gyakorlatban?

A csatlakozás folyamata három fő szakaszból áll, és mindegyik szakaszban az összes EU-ország jóváhagyására szükség van ahhoz, hogy az Unióhoz csatlakozni kívánó ország továbbléphessen a következő szakaszba, és végül az EU tagjává váljon.

A csatlakozás előfeltétele, hogy a tárgyalások és az azokat kísérő reformok a két fél jóváhagyása után lezáruljanak, és hogy az összes uniós ország beleegyezését adja a bővítéshez.

Tagjelölt országok

A jelenlegi tagjelölt országok:

  • Albánia
  • Észak-Macedón Köztársaság
  • Montenegró
  • Szerbia
  • Törökország

Bosznia és Hercegovina és Koszovó potenciális tagjelölt ország.

A jelenlegi Bizottság hivatali ideje alatt nem kerül sor új bővítésre, mivel 2019 végére egyik tagjelölt ország sem fog erre teljes mértékben készen állni.

A tagjelölt országok aktuális állása a csatlakozás felé vezető úton

Dokumentumok