Toimet

Coordination

Yhteistyö EU:n laajentumisprosessissa mukana olevien maiden kanssa

Information on the process of joining the EU (accession)

Rahoitus

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA)

Taloudellista ja teknistä apua uudistuksille EU:n ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa.
Lainsäädäntö

Treaty on European Union - articles on joining the EU

Provides the legal basis for any European country to join the EU (Article 49) and the values on which the EU is based (Article 2).

Tavoitteet

  • edistää rauhaa ja vakautta EU:n lähialueilla
  • tukea ihmisten elämänlaadun ja elinolojen parantamista rajat ylittävän yhteistyön ja yhdentymisen avulla
  • lisätä eurooppalaisten liikeyritysten ja kansalaisten vaurautta ja mahdollisuuksia 
  • ohjata, tukea ja seurata muutoksia Euroopan unioniin pyrkivissä maissa EU:n arvojen, lainsäädännön ja normien pohjalta

Konteksti

Laajentumisprosessin aikana komissio auttaa EU-jäsenyydestä kiinnostuneita maita täyttämään jäsenyysehdot ja tukee niitä talouteen ja demokratiaan liittyvien uudistusten toteuttamisessa.

Uudistusten tulosten on oltava vakuuttavia, kestäviä ja peruuttamattomia.

Jäsenyyskriteerit

EU:n jäsenyyttä voi hakea jokainen Euroopan valtio, joka kunnioittaa EU:n demokraattisia arvoja ja sitoutuu edistämään niiden toteutumista.

Valtio voi liittyä EU:hun vain, jos se täyttää kaikki jäsenyyskriteerit.

Jäsenyyden hakeminen

Liittymismenettelyyn kuuluu kolme vaihetta, joiden läpäiseminen edellyttää kaikkien EU:n jäsenmaiden hyväksyntää:

Kun neuvottelut ja tarvittavat uudistukset on saatu päätökseen kumpaakin osapuolta tyydyttävällä tavalla, ehdokasmaa voi liittyä EU:hun, jos kaikki EU:n jäsenmaat hyväksyvät jäsenyyden.

Ehdokasmaat

Nykyiset ehdokasmaat:

  • Albania
  • Pohjois-Makedonia 
  • Montenegro
  • Serbia
  • Turkki

Bosnia ja Hertsegovina ja Kosovo ovat mahdollisia ehdokasmaita.

Tilanne laajentumismaissa

Asiakirjat