Meetmed

Rahastamine

Instrument for pre-accession assistance (IPA)

Financial and technical help for EU reforms in candidate and potential candidate countries.
Õigusnormid

Euroopa Liidu lepingu artiklid ELiga ühinemise kohta

ELiga ühinemise õiguslik alus (artikkel 49) ja ELi põhiväärtused (artikkel 2).

Eesmärgid

  • Edendada rahu ja stabiilsust ELi piiride lähedal asuvates piirkondades
  • Parandada integratsiooni ja piiriülese koostöö abil inimeste elutingimusi
  • Suurendada Euroopa ettevõtjate ja kodanike jõukust ning võimalusi 
  • Juhtida, toetada ja jälgida muudatusi ELiga ühineda soovivates riikides kooskõlas ELi väärtuste, õiguse ja normidega

Kontekst

Laienemisprotsessi ajal aitab komisjon ELiga ühineda soovivatel riikidel täita vajalikud kriteeriumid ning toetab neid ühinemiseks vajalike majandus- ja demokraatlike reformide elluviimisel.

Reformide tulemused peavad olema kindlad, jätkusuutlikud ja pöördumatud.

Kes saavad ELiga ühineda?

Ühinemist saab taotleda iga Euroopa riik, mis austab ELi demokraatlikke väärtusi ning on pühendunud nende edendamisele.

Riik saab ühineda ainult juhul, kui ta täidab kõik liikmesuse kriteeriumid.

Kuidas ühinemine toimub?

Ühinemisel on kolm peamist etappi, mille kõik ELi liikmesriigid peavad heaks kiitma.

Kui läbirääkimised ja vajalikud reformid on mõlemat osapoolt rahuldaval viisil lõpule viidud, võib riik ELiga ühineda, kuid üksnes juhul, kui kõik ELi liikmesriigid on sellega nõus.

Kandidaatriigid

Praegu on kandidaatriigid:

  • Albaania
  • Põhja-Makedoonia Vabariik
  • Montenegro
  • Serbia
  • Türgi

Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo on potentsiaalsed kandidaatriigid.

Laienemisprotsessis osalevate riikide olukord

Dokumendid