Obsah

Politiky

 • Obehové hospodárstvo

  Nová stratégia obehového hospodárstva, ktorá sa zameriava na celý rad odvetví, zvýši konkurencieschopnosť nášho hospodárstva a prispeje k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov.

 • Morské a pobrežné prostredie

  Pobrežná a námorná politika EÚ sa zameriava na ochranu a čistenie pobreží, morí a oceánov a umožňuje ich využívanie udržateľným spôsobom.

 • Čistý vzduch

  Právne predpisy v oblasti životného prostredia sa týkajú kvality okolitého ovzdušia, priemyselných emisií a politiky kvality ovzdušia vo vzťahu k doprave.

 • Chemické látky

  Cieľom politiky EÚ v oblasti chemických látok je zaistiť ich bezpečnosť a udržať konkurencieschopnosť európskeho priemyslu v celosvetovom meradle.

 • Hluk

  Cieľom právnych predpisov EÚ je zabrániť škodlivým účinkom environmentálneho hluku, predchádzať im a znižovať ich.

 • Kvalita pôdy

  Krajiny EÚ sa zaviazali znížiť eróziu pôdy a zvýšiť organickú pôdnu hmotu.

 • Mestské prostredie

  Politika EÚ má pomôcť mestám riadiť svoje oblasti udržateľným spôsobom.

 • Odpad a recyklácia

  Cieľom politík odpadového hospodárstva je znížiť vplyv odpadu na životné prostredie a zdravie a zlepšiť efektívnosť využívania zdrojov v Európe.

 • Vodné zdroje

  Ochrana vodných zdrojov je jedným zo základných prvkov ochrany životného prostredia v Európe.

 • Endocrine disruptors

  The EU's approach, science and research, international cooperation, next steps, and related links.