Pe această pagină:

Policies

 • Economia circulară

  Economia circulară

  O nouă strategie pentru o economie circulară, care va fi aplicată în diverse sectoare economice, va transforma Europa într-o economie mai competitivă și mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

 • Mediul marin și costier

  Mediul marin și costier

  Politica marină și costieră a UE are ca scop protejarea și curățarea zonelor costiere, a mărilor și a oceanelor, precum și exploatarea acestora într-un mod sustenabil.

 • Calitatea aerului

  Calitatea aerului

  Legislația de mediu înglobează politici referitoare la calitatea aerului înconjurător, la emisiile industriale și la poluarea atmosferică generată de sectorul transporturilor.

 • Produse chimice

  Produse chimice

  Politica UE privind substanțele chimice are ca scop garantarea siguranței produselor chimice și menținerea competitivității industriei UE pe plan internațional.

 • Poluarea sonoră

  Poluarea sonoră

  Legislația UE urmărește să evite, să prevină sau să reducă efectele dăunătoare ale zgomotului ambiental.

 • Calitatea solului

  Calitatea solului

  Țările UE s-au angajat să crească procentul de materie organică din sol și să reducă erodarea acestuia.

 • Mediul urban

  Mediul urban

  Politica UE are scopul de a ajuta orașele să-și gestioneze teritoriul într-un mod durabil.

 • Deșeurile și reciclarea

  Deșeurile și reciclarea

  Politicile UE de gestionare a deșeurilor își propun să reducă impactul deșeurilor asupra mediului și sănătății și să promoveze o utilizare mai eficientă a resurselor.

 • Resursele de apă

  Resursele de apă

  Protejarea resurselor de apă constituie una dintre pietrele de temelie ale protecției mediului în Europa.