Kontenut tal-paġna

Politiki

 • L-ekonomija ċirkolari

  Ekonomija ġdida ċirkolari se tittrasforma lill-Ewropa f'ekonomija aktar kompetittiva u effiċjenti fir-riżorsi filwaqt li tindirizza medda ta' setturi ekonomiċi.

 • L-ambjent kostali u tal-baħar

  Il-politika kostali u tal-baħar tal-UE għandha l-għan li tipproteġi u tnaddaf il-kosti, l-ibħra u l-oċeani, u li tippermettilna nużawhom b’mod sostenibbli.

 • L-arja nadifa

  Il-leġiżlazzjoni ambjentali tkopri l-kwalità tal-arja ambjentali, l-emissjonijiet industrijali u l-politika tal-arja relatata mat-trasport.

 • Is-sustanzi kimiċi

  Il-politika tal-UE dwar is-sustanzi kimiċi għandha l-għan li tiżgura li s-sustanzi kimiċi huma sikuri u li l-industrija tal-UE tibqa’ kompetittiva fil-livell internazzjonali.

 • It-tniġġis mill-istorbju

  Il-liġijiet tal-UE għandhom l-għan li jevitaw, jipprevjenu jew inaqqsu l-effetti perikolużi tal-istorbju ambjentali.

 • Il-kwalità tal-ħamrija

  Il-pajjiżi tal-UE huma impenjati li jnaqqsu l-erożjoni tal-ħamrija u jżidu l-materja organika tal-ħamrija.

 • L-ambjent urban

  Il-politika tal-UE għandha l-għan li tgħin lill-bliet u l-irħula jimmaniġġjaw iż-żoni tagħhom b’mod sostenibbli.

 • L-iskart u r-riċiklaġġ

  Il-politiki tal-UE dwar il-ġestjoni tal-iskart għandhom l-għan li jnaqqsu l-impatti tal-iskart fuq l-ambjent u fuq is-saħħa u li jtejbu l-effiċjenza tal-Ewropa fl-użu tar-riżorsi.

 • Ir-riżorsi tal-ilma

  Il-protezzjoni tar-riżorsi tal-ilma hija wieħed mill-pedamenti għall-protezzjoni tal-ambjent fl-Ewropa.

 • Endocrine disruptors

  The EU's approach, science and research, international cooperation, next steps, and related links.