Sivun sisältö

Toiminta-alat

 • Kiertotalous

  Uusi kiertotalousstrategia kehittää EU:sta kilpailukykyisempää resurssitehokasta taloutta. Muutokset koskevat monia talouden aloja.

 • Meri- ja rannikkoympäristö

  EU:n rannikko- ja merialueita koskevalla politiikalla pyritään suojelemaan ja puhdistamaan rannikoita, meriä ja valtameriä. Tavoitteena on myös edistää niiden kestävää käyttöä.

 • Puhdas ilma

  EU:n ympäristölainsäädäntö kattaa yleisen ilmanlaadun, teollisuuden päästöt ja liikenteeseen liittyvän ilmanlaatupolitiikan.

 • Kemikaalit

  EU:n kemikaalipolitiikalla pyritään varmistamaan kemikaalien turvallisuus ja EU:n teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky.

 • Melusaaste

  EU:n lainsäädännön avulla pyritään välttämään, estämään tai vähentämään ympäristömelun haitallisia vaikutuksia.

 • Maaperän laatu

  EU-maat pyrkivät ehkäisemään maaperän eroosiota ja lisäämään maan orgaanista ainesta.

 • Kaupunkiympäristö

  EU:n tavoitteena on auttaa kaupunkeja kehittämään alueitaan kestävällä tavalla.

 • Jätehuolto ja jätteiden kierrätys

  EU:n jätehuoltopolitiikalla pyritään vähentämään jätteiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia ja parantamaan Euroopan resurssitehokkuutta.

 • Vesivarat

  Vesivarojen suojelu on yksi EU:n ympäristönsuojelun kulmakivistä.

 • Endocrine disruptors

  The EU's approach, science and research, international cooperation, next steps, and related links.