Szakpolitikák

 • Biztonságos energiaellátás

  Az Európai Uniónak csökkentenie kell energiaimport-függőségét. Ez azt jelenti, hogy hatékonyabban kell felhasználnunk saját energiaforrásainkat, és diverzifikálnunk kell a külső ellátási forrásokat és útvonalakat.

 • Energiahatékonyság

  Az EU építésügyi, ipari és közlekedési, valamint fogyasztási cikkekkel kapcsolatos szabályai segítenek abban, hogy az Unió teljesíteni tudja az energiahatékonyság terén kitűzött céljait, és alacsony szén-dioxid-kibocsátású térséggé váljon.

 • Atomenergia

  Az EU tevékenysége elősegíti, hogy az atomreaktorok biztonságosan működjenek, továbbá hogy az érintettek megfelelően kezeljék a radioaktív hulladékot, és a nukleáris anyagokat csak törvényes célokra használják fel.

 • Energetikai technológiák és innováció

  Az EU támogatja a karbonszegény – pl. a fotovoltaikus, a szélenergiát hasznosító, valamint a szén-dioxid-leválasztási és -tárolási –, illetve az energiatárolási technológiák alkalmazását.

 • Egységes energiapiac

  Az EU arra törekszik, hogy kevesebb műszaki és szabályozási akadály hátráltassa az energia szabad áramlását a tagállami határokon keresztül és az energiaszolgáltatók egymással folytatott versenyét Unió-szerte.

 • Megújuló energia

  Az EU koordinációs munkája azt hivatott elősegíteni, hogy a tagállamok teljesíteni tudják a megújulóenergia-irányelvvel összhangban kitűzött nemzeti célértékeket. Az Unió emellett ösztönzi az alternatív energiaforrások hasznosítását a közlekedés és szállítás terén.

 • Kőolaj, földgáz és kőszén

  Az uniós szabályok arra irányulnak, hogy a fosszilis tüzelőanyagok piacain tisztességes versenyfeltételek uralkodjanak, és a környezet megfelelő védelemben részesüljön, többek között akkor, amikor új technológiák alkalmazására kerül sor (mint pl. a palagáz kitermelése során).

 • Energia-infrastruktúra

  A transzeurópai energiahálózat (TEN-E) létrehozására irányuló stratégia középpontjában az európai infrastruktúra bővítése és korszerűsítése, valamint tagállami határokon átívelő hálózatok kiépítése áll.