Pe această pagină:

Politici

 • Munca într-o altă țară din UE

  Toți cetățenii UE au dreptul să se stabilească și să lucreze în altă țară din UE. Comisia facilitează această „mobilitate a forței de muncă” și coordonează sistemele naționale de securitate socială.

 • Aspecte sociale

  UE completează acțiunile statelor membre, urmărind să combată sărăcia și excluziunea socială și să modernizeze sistemele de protecție socială.

 • Competențe și calificări

  UE acționează pentru a adapta competențele europenilor la cerințele de pe piața muncii, finanțând programele de îmbunătățire a competențelor și creând punți între mediul profesional și cel școlar.

 • Ocuparea forței de muncă

  Comisia promovează crearea cât mai multor locuri de muncă, modernizarea piețelor muncii, reducerea șomajului, siguranța la locul de muncă și oportunitățile egale în UE.

 • Health and safety at work

  The EU's legal framework, statistics and committees in the area of health and safety at work

 • Pensions

  The EU has rules on pensions for those who have worked in one or more EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway or Switzerland.

 • Sprijinul pentru reforme în domeniul pieței forței de muncă și al protecției sociale

  Comisia ajută statele membre să realizeze reforme pentru o mai bună funcționare a piețelor forței de muncă, care să poată aborda schimbările substanțiale generate de dubla tranziție digitală și verde.