Sivun sisältö

Toiminta-alat

 • Asuminen ja työskentely toisessa EU-maassa

  Kaikilla EU-kansalaisilla on oikeus asua ja työskennellä toisessa EU-maassa. Euroopan komissio edistää työvoiman liikkuvuutta ja koordinoi kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä.

 • Sosiaaliasiat

  EU täydentää köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan liittyviä kansallisia toimia ja auttaa nykyaikaistamaan kansallisia sosiaalisen suojelun järjestelmiä.

 • Osaaminen ja ammatillinen pätevyys

  Osaamisvajeen korjaamiseksi EU pyrkii siihen, että työntekijöiden taidot vastaavat työelämän tarpeita. Se mm. tukee ammattitaidon parantamista ja edistää yritysten ja oppilaitosten kohtaamista.

 • Työllisyys

  Tavoitteena on edistää uusien työpaikkojen luomista, työmarkkinoiden nykyaikaistamista, turvallisia työoloja ja yhtäläisiä mahdollisuuksia EU:ssa sekä vähentää työttömyyttä.

 • Health and safety at work

  The EU's legal framework, statistics and committees in the area of health and safety at work

 • Pensions

  The EU has rules on pensions for those who have worked in one or more EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway or Switzerland.