Vsebina strani

Politike

 • Visokošolsko izobraževanje

  Komisija si prizadeva za večjo mobilnost študentov, krepitev mednarodnega sodelovanja med univerzami in priznavanje visokošolskih kvalifikacij.

 • Izobraževanje odraslih

  Komisija spodbuja odrasle, da na svoji poklicni poti nadgrajujejo spretnosti in znanje, ter tako zmanjšuje brezposelnost in spodbuja aktivno državljanstvo.

 • Šolska politika

  Komisija uporablja nacionalne raziskave o doseženem napredku in vseevropske ključne kompetence, da bi vsem učencem v Evropi omogočila dostop do kakovostne izobrazbe.

 • Poklicno izobraževanje in usposabljanje

  Komisija si prizadeva izboljšati kakovost poučevanja, spodbuditi mobilnost in zagotoviti, da bi bili programi prilagojeni potrebam trga dela.

 • Mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja

  Komisija želi, da bi EU postala center odličnosti na področju izobraževanja in podpira partnerske države EU pri izboljšanju njihovih sistemov izobraževanja in usposabljanja.