Obsah

Politiky

 • Vysokoškolské vzdelávanie

  Komisia pracuje na zvýšení mobility študentov, prehlbuje medzinárodnú spoluprácu medzi univerzitami a zabezpečuje uznávanie akademických titulov.

 • Vzdelávanie dospelých

  Komisia podporuje dospelých pri rozvoji ich zručností a znalostí počas celej kariéry s cieľom znížiť nezamestnanosť a podporiť aktívne občianstvo.

 • Školská politika

  Komisia používa vnútroštátne prieskumy pokroku a celoeurópske ciele kompetencií, aby zabezpečila, že všetky deti v Európe získajú kvalitné vzdelanie.

 • Odborné vzdelávanie a príprava

  Komisia sa usiluje zlepšiť kvalitu výučby v odbornej príprave, podporovať mobilitu a zabezpečiť, že študijné programy zodpovedajú potrebám trhu práce.

 • Medzinárodná spolupráca v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

  Cieľom Komisie je, aby sa EÚ stala centrom excelentnosti v oblasti vzdelávania. Komisia navyše podporuje partnerské krajiny EÚ pri zlepšovaní ich systémov vzdelávania.