Innehåll

Riktlinjer

 • Tull och säkerhet

  Två exempel på tullrelaterade säkerhetsinitiativ i EU är begreppet godkänd ekonomisk aktör och säkerhetssamarbetet med länder utanför EU.

 • Elektroniska tullar

  De flesta tulldeklarationer i EU kan nu skickas in elektroniskt i stället för på papper. Det gäller både import och export.

 • Internationella handelsförfaranden

  EU har förenklat och harmoniserat internationella handelsförfaranden för att göra det enklare för företagen i EU att importera och exportera.

 • Internationellt tullsamarbete

  EU ingår avtal om tullsamarbete med sina största handelspartner, som ofta innehåller bestämmelser om säkerhet och enklare förfaranden.

 • Tullkodex

  EU:s grundläggande tullagstiftning finns i tullkodexen och i tillämpningsföreskrifterna för kodexen.

 • Beräkning av tullavgifter

  EU har regler för att fastställa en varas tullvärde, som används för att räkna ut hur mycket tull man ska betala.

 • Program för tullsamarbete

  Programmen stöder de nationella tullmyndigheternas samarbete för att utbyta information, utveckla ny kompetens och ta del av varandras arbetsmetoder.

 • Tullförfaranden

  EU har omfattande dokumentation om alla aspekter av tullfrågor, bl.a. tulldeklarationer och tullformaliteter för fartyg.