Vsebina strani

Politike

 • Carina in varnost

  Varnostne pobude EU na področju carine obsegajo tudi koncept pooblaščenega gospodarskega subjekta in varnostno sodelovanje z državami zunaj EU.

 • Elektronsko carinjenje

  Carinske deklaracije EU za uvoz in izvoz se zdaj večinoma oddajo po elektronskem sistemu in ne več v papirni obliki.

 • Mednarodni trgovinski postopki

  EU je poenostavila in uskladila mednarodne trgovinske postopke, da bi gospodarstvu EU olajšala uvozno in izvozno dejavnost.

 • Mednarodno carinsko sodelovanje

  EU sklepa sporazume o carinskem sodelovanju s svojimi največjimi trgovinskimi partnerji. Sporazumi pogosto vsebujejo določbe o varnosti in poenostavitvi postopkov.

 • Carinski zakonik

  Carinski zakonik in njegove izvedbene določbe so osnovni vir carinskega prava Evropske unije.

 • Izračun carinskih dajatev

  Carinske dajatve se izračunajo na podlagi vrednosti blaga, to pa določijo po standardnem naboru pravil.

 • Programi carinskega sodelovanja

  Podpirajo sodelovanje med nacionalnimi carinskimi upravami: sporočanje informacij, razvijanje znanja in kompetenc, izmenjavo najboljših delovnih praks.

 • Carinski postopki

  EU vodi obsežno dokumentacijo o vseh vidikih carinjenja, od priprave carinske deklaracije do carinskih formalnosti za ladje.