Pe această pagină:

Politici

 • Vămile și securitatea

  Inițiativele UE legate de securitatea vamală a UE înglobează conceptul de operator economic autorizat (AEO), precum și măsurile de cooperare în materie de securitate cu țările din afara UE.

 • Sistemele vamale electronice

  Marea majoritate a declarațiilor vamale din UE realizate atât pentru importuri, cât și pentru exporturi sunt în prezent depuse doar pe cale electronică.

 • Proceduri comerciale internaționale

  UE a simplificat și armonizat procedurile comerciale internaționale, pentru a facilita activitățile de import și export ale firmelor europene.

 • Cooperarea vamală internațională

  UE semnează acorduri de cooperare vamală cu cei mai importanți parteneri comerciali ai săi. Acordurile conțin deseori prevederi legate de securitate și de simplificarea procedurilor.

 • Codul vamal

  Legislația vamală de bază a Uniunii Europene este cuprinsă în Codul vamal și în dispozițiile de punere în aplicare a acestuia.

 • Calcularea taxelor vamale

  A fost elaborat un set standard de norme pentru stabilirea valorii mărfurilor, care este utilizată pentru calcularea taxelor vamale.

 • Programe de cooperare vamală

  UE susține cooperarea dintre administrațiile vamale naționale – schimbul de informații, dezvoltarea de aptitudini și competențe și schimbul de bune practici de lucru.

 • Aspectele procedurale în vămi

  UE pune la dispoziția publicului o documentație vastă privind toate aspectele procedurale din vămi, de la modul de completare a unei declarații vamale până la formalitățile vamale care trebuie îndeplinite pentru nave.