Zawartość strony

Obszary polityki

 • Cła i bezpieczeństwo

  Inicjatywy UE w zakresie bezpieczeństwa celnego obejmują stworzenie systemu tzw. upoważnionego przedsiębiorcy oraz współpracę w zakresie bezpieczeństwa z państwami spoza UE.

 • Elektroniczna obsługa celna

  Zdecydowana większość zgłoszeń celnych dotyczących przywozu i wywozu jest przedstawiana obecnie organom celnym w formie elektronicznej, a nie, jak dawniej, na papierze.

 • Procedury w handlu międzynarodowym

  UE uprościła i zharmonizowała procedury obowiązujące w handlu międzynarodowym, aby ułatwić europejskim firmom import i eksport.

 • Międzynarodowa współpraca celna

  UE podpisuje ze swoimi największymi partnerami handlowymi umowy o współpracy celnej, które zawierają zwykle postanowienia dotyczące bezpieczeństwa i uproszczenia procedur.

 • Kodeks celny

  Podstawowe unijne przepisy dotyczące ceł są zawarte w kodeksie celnym i odnośnych przepisach wykonawczych.

 • Obliczanie wysokości opłat celnych

  Aby umożliwić ustalanie wartości towarów, stworzono standardowy zbiór zasad, które stosuje się do obliczania należności celnych.

 • Programy współpracy celnej

  Wspieranie współpracy między krajowymi administracjami celnymi, wymiany informacji, rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji oraz wymiany najlepszych sprawdzonych rozwiązań

 • Procedury celne

  UE zgromadziła obszerną dokumentację dotyczącą wszystkich aspektów ceł, od sposobu dokonywania zgłoszenia celnego po formalności celne obowiązujące statki.