Lapas saturs

Politikas jomas

 • Muita un drošība

  Divi piemēri ES iniciatīvām drošības jomā, kuras saistītas ar muitu, ir atzītā uzņēmēja jēdziens un drošības jautājumos īstenota sadarbība ar ārpussavienības valstīm.

 • Elektroniska muitas sistēma

  Eiropas Savienībā lielo vairumu muitas deklarāciju (gan importa, gan eksporta) nu muitai iesniedz nevis uz papīra, bet elektroniski.

 • Starptautiskās tirdzniecības procedūras

  ES ir vienkāršojusi un saskaņojusi starptautiskās tirdzniecības procedūras, lai ES uzņēmumiem būtu vieglāk importēt un eksportēt.

 • Starptautiska muitas iestāžu sadarbība

  ES slēdz ar saviem galvenajiem tirdzniecības partneriem muitas iestāžu sadarbības līgumus, kuros bieži vien ir noteikumi par procedūru drošību un vienkāršošanu.

 • Muitas kodekss

  Eiropas Savienības galvenais regulējums muitas jomā ir iekļauts Savienības Muitas kodeksā un tā īstenošanas noteikumos.

 • Muitas nodokļu aprēķins

  Ir ieviesti standartnoteikumi, kā noteikt preču vērtību, kuru izmanto muitas nodokļa aprēķināšanai.

 • Muitas iestāžu sadarbības programmas

  Palīdz valstu muitas iestādēm sadarboties — apmainīties ar informāciju, uzlabot prasmes un dalīties ar paraugpraksi.

 • Muitas procedūras

  ES nodrošina plašu dokumentāciju par visiem muitas aspektiem – sākot no tā, kā sagatavot muitas deklarāciju, līdz pat muitas formalitātēm kuģiem.