Innehåll

Riktlinjer

  • Stöd till kultursektorn

    Kommissionen skyddar Europas kulturarv genom att främja samarbete och motverka den olagliga handeln med kulturföremål.

  • Stöd till filmsektorn

    Kommissionen vill höja mediekompetensen i Europa och stöder digital distribution av europeisk film.

  • Kulturella och kreativa näringar

    Kommissionen hjälper de kulturella och kreativa näringarna att utnyttja sin ekonomiska potential genom finansiering, stöd till nätverk och information.