Zawartość strony

Obszary polityki

  • Wspieranie sektora kultury

    Komisja chroni dziedzictwo kulturowe Europy poprzez propagowanie współpracy i podejmowanie działań służących walce z nielegalnym handlem dobrami kultury.

  • Wspieranie sektora audiowizualnego

    Komisja działa na rzecz zwiększania umiejętności korzystania z mediów w Europie i wspiera dystrybucję europejskich utworów audiowizualnych.

  • Sektor kultury i sektor kreatywny

    Komisja pomaga tym sektorom zoptymalizować ich potencjał gospodarczy przy pomocy takich działań jak udostępnienie finansowania, wspieranie sieci współpracy i gromadzenie informacji i podstaw do analiz.