Kontenut tal-paġna

Politiki

  • L-appoġġ lis-settur kulturali

    Il-Kummissjoni tipproteġi l-wirt kulturali tal-Ewropa billi tippromwovi l-kooperazzjoni u timplimenta miżuri biex trażżan it-traffikar ta' oġġetti kulturali.

  • L-appoġġ lis-settur awdjoviżiv

    Il-Kummissjoni taħdem biex iżżid il-litteriżmu medjatiku fl-Ewropa u tappoġġja t-tixrid diġitali tax-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej.

  • L-industriji kulturali u kreattivi

    Il-Kummissjoni tgħin lil dawn is-setturi biex jimmassimizzaw il-potenzjal ekonomiku tagħhom billi tagħmel il-finanzjament disponibbli u tappoġġja n-netwerks kif ukoll tiġbor l-evidenza u l-informazzjoni.