Съдържание

Политики

  • Подкрепа за културния сектор

    Комисията опазва европейското културно наследство чрез насърчаване на сътрудничеството и въвеждане на мерки за ограничаване на трафика на културни ценности.

  • Подкрепа за аудио-визуалния сектор

    Комисията работи за повишаване на медийната грамотност в Европа и подпомага цифровото разпространение на европейските аудио-визуални произведения.

  • Културни и творчески индустрии

    Комисията помага на тези сектори да реализират в максимална степен икономическия си потенциал чрез финансиране, подкрепа на мрежи и събиране на информация.