Innehåll

Riktlinjer

 • Konsumentskydd

  EU har infört regler som garanterar rättvis behandling, produkter som uppfyller en godtagbar standard och rätt till gottgörelse om något går fel.

 • Konsumentskyddslagstiftning

  EU-regler om konsumentavtal och marknadsföring, otillbörliga affärsmetoder, paketresor och tidsdelat boende samt hjälp att hävda sina konsumenträttigheter.

 • Tvistlösning

  Konsumenter i EU som får problem med en vara eller en tjänst har möjlighet att gå till domstol eller försöka lösa tvisten på andra sätt.

 • Internationellt samarbete om produktsäkerhet

  EU samarbetar med andra länder för att utbyta information om farliga produkter, samordna standardiseringsarbetet och öka kunskapen om produktsäkerhetskraven.

 • Produktsäkerhet

  Hitta regler för säkra produkter i EU och sök efter farliga produkter.

 • Konsumentskydd och finansiella tjänster

  Dina rättigheter när det gäller konsumentkrediter, bland annat rätten att få information och rätten att få ändra sig och betala tillbaka i förtid, och blanketten för europeisk konsumentkreditinformation.

 • Cirkulär ekonomi

  En ny strategi för cirkulär ekonomi ska omvandla Europa till en mer konkurrenskraftig och resurseffektiv ekonomi och omfattar flera ekonomiska sektorer.

 • Energiförsörjning: rättigheter och villkor

  Energikonsumenternas rättigheter, krav på tydliga energiräkningar, energiräkningsmallar, medborgarforum om energi och den rådgivande europeiska konsumentgruppen.

 • Utsläpp från transporter

  EU:s politik och lagstiftning ska minska utsläppen av växthusgaser från transporter, t.ex. genom att fastställa utsläppsgränser för personbilar och lätta lastbilar.