Pe această pagină:

Politici

 • Emisiile din sectorul transportului

  Politicile și legislația UE impulsionează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi – de exemplu, stabilind limite de emisie pentru autoturisme și camionete.

 • Economia circulară

  O nouă strategie pentru o economie circulară, care va fi aplicată în diverse sectoare economice, va transforma Europa într-o economie mai competitivă și mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

 • Protecția consumatorilor

  UE a adoptat norme care garantează dreptul la egalitate de tratament, la produse care respectă standarde acceptabile și la căi de atac în caz de litigiu.

 • Soluționarea litigiilor în materie de consum

  UE îi sprijină pe consumatorii care se confruntă cu probleme legate de produsele sau serviciile achiziționate, încurajându-i să solicite soluții fie în instanță, fie pe cale extrajudiciară.

 • Cooperarea internațională pentru siguranța produselor

  UE colaborează strâns cu alte țări pentru a face schimb de informații despre produsele nesigure, pentru a coordona eforturile de standardizare și pentru a face cunoscute cerințele de siguranță a produselor.

 • Product Safety

  Rules on ensuring product safety in the EU, search for dangerous products.

 • Consumer protection in financial services

  Consumer credit rights, including the right to information, to change your mind and to pay back ahead of time, and the consumer credit information form.

 • Energy supply: policy information

  Consumer energy rights, energy bill requirements, sample bills and information on the Citizens' Energy Forum and the ECCG.