Pe această pagină:

Politici

 • Emisiile din sectorul transporturilor

  Politicile și normele UE contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor, de exemplu prin stabilirea de limite pentru emisiile generate de autoturisme și autoutilitare.

 • Economia circulară

  O nouă strategie pentru o economie circulară, care va fi aplicată în diverse sectoare economice, va transforma Europa într-o economie mai competitivă și mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

 • Protecția consumatorilor

  UE a adoptat norme care garantează dreptul la egalitate de tratament, la produse care respectă standarde acceptabile și la căi de atac în caz de litigiu.

 • Soluționarea litigiilor în materie de consum

  UE îi sprijină pe consumatorii care se confruntă cu probleme legate de produsele sau serviciile achiziționate, încurajându-i să solicite soluții fie în instanță, fie pe cale extrajudiciară.

 • Cooperarea internațională pentru siguranța produselor

  UE colaborează strâns cu alte țări pentru a face schimb de informații despre produsele nesigure, pentru a coordona eforturile de standardizare și pentru a face cunoscute cerințele de siguranță a produselor.

 • Product Safety

  Rules on ensuring product safety in the EU, search for dangerous products.