Pe această pagină:

Politici

 • Protecția consumatorilor

  UE a adoptat norme care garantează dreptul la egalitate de tratament, la produse care respectă standarde acceptabile și la căi de atac în caz de litigiu.

 • Legislația privind protecția consumatorilor

  Normele UE privind contractele încheiate cu consumatorii și marketingul, practicile comerciale neloiale, pachetele de servicii de călătorie, serviciile de folosință de bunuri imobiliare pe durată limitată și asigurarea respectării drepturilor consumatorilor.

 • Soluționarea litigiilor în materie de consum

  UE îi sprijină pe consumatorii care se confruntă cu probleme legate de produsele sau serviciile achiziționate, încurajându-i să solicite soluții fie în instanță, fie pe cale extrajudiciară.

 • Cooperarea internațională pentru siguranța produselor

  UE colaborează strâns cu alte țări pentru a face schimb de informații despre produsele nesigure, pentru a coordona eforturile de standardizare și pentru a face cunoscute cerințele de siguranță a produselor.

 • Siguranța produselor

  Aflați care sunt normele menite să garanteze că produsele vândute în UE sunt sigure. Căutați produse periculoase.

 • Protecția consumatorilor în domeniul serviciilor financiare

  Drepturile legate de creditele de consum: dreptul la informare, dreptul de a vă răzgândi și de a plăti înainte de termen, formularul „Informații standard privind creditul de consum” etc.

 • Economia circulară

  O nouă strategie pentru o economie circulară, care va fi aplicată în diverse sectoare economice, va transforma Europa într-o economie mai competitivă și mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

 • Furnizarea de energie: informații privind politica

  Drepturile consumatorilor, cerințe privind facturile la energie, exemple de facturi la energie, Forumul cetățenilor pe teme de energie și Grupul consultativ european al consumatorilor (ECCG).

 • Emisiile din sectorul transportului

  Politicile și legislația UE impulsionează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi – de exemplu, stabilind limite de emisie pentru autoturisme și camionete.