Zawartość strony

Obszary polityki

 • Ochrona konsumentów

  UE wprowadziła przepisy, które gwarantują konsumentom sprawiedliwe traktowanie, dostęp do produktów spełniających odpowiednie normy oraz prawo do dochodzenia swoich roszczeń w razie wystąpienia problemów.

 • Prawo ochrony konsumentów

  Przepisy UE dotyczące umów konsumenckich i marketingu, nieuczciwych praktyk handlowych, imprez turystycznych i usług typu timeshare oraz egzekwowania praw konsumentów

 • Rozstrzyganie sporów konsumenckich

  UE pomaga konsumentom, którzy mają problemy z zakupionym produktem lub usługą, zarówno kiedy decydują się na skierowanie sprawy do sądu, jak i na rozwiązanie problemu na drodze pozasądowej.

 • Współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa produktów

  UE ściśle współpracuje z innymi krajami, czuwając nad tym, aby udostępniane były informacje o niebezpiecznych produktach, koordynując działania normalizacyjne i upowszechniając znajomość wymogów dotyczących bezpieczeństwa produktów.

 • Bezpieczeństwo produktów

  Zasady służące zapewnieniu bezpieczeństwa produktów w UE, wyszukiwarka produktów niebezpiecznych

 • Ochrona konsumenta w obszarze usług finansowych

  Prawa konsumentów dotyczące kredytu konsumenckiego, w tym prawo do informacji, do zmiany zdania i do przedterminowej spłaty kredytu oraz arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym

  Nowa strategia na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmująca wiele różnych sektorów gospodarki, pozwoli przekształcić Europę w bardziej konkurencyjną gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów.

 • Dostawy energii: informacje dotyczące polityki

  Prawa odbiorców energii, wymogi dotyczące rachunków za energię, przykłady rachunków za energię, Obywatelskie Forum Energetyczne i Europejska Grupa Konsultacyjna ds. Konsumentów

 • Emisje w sektorze transportu

  Strategie polityczne i przepisy UE pomagają ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, których źródłem jest transport, na przykład poprzez ustalanie limitów emisji dla samochodów osobowych i dostawczych.