Zawartość strony

Obszary polityki

 • Emisje w sektorze transportu

  Strategie polityczne i przepisy UE pomagają ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, których źródłem jest transport, na przykład poprzez ustalanie limitów emisji dla samochodów osobowych i dostawczych.

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym

  Nowa strategia na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmująca wiele różnych sektorów gospodarki, pozwoli przekształcić Europę w bardziej konkurencyjną gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów.

 • Ochrona konsumentów

  UE wprowadziła przepisy, które gwarantują konsumentom sprawiedliwe traktowanie, dostęp do produktów spełniających odpowiednie normy oraz prawo do dochodzenia swoich roszczeń w razie wystąpienia problemów.

 • Rozstrzyganie sporów konsumenckich

  UE pomaga konsumentom, którzy mają problemy z zakupionym produktem lub usługą, zarówno kiedy decydują się na skierowanie sprawy do sądu, jak i na rozwiązanie problemu na drodze pozasądowej.

 • Współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa produktów

  UE ściśle współpracuje z innymi krajami, czuwając nad tym, aby udostępniane były informacje o niebezpiecznych produktach, koordynując działania normalizacyjne i upowszechniając znajomość wymogów dotyczących bezpieczeństwa produktów.

 • Product Safety

  Rules on ensuring product safety in the EU, search for dangerous products.

 • Consumer protection in financial services

  Consumer credit rights, including the right to information, to change your mind and to pay back ahead of time, and the consumer credit information form.

 • Energy supply: policy information

  Consumer energy rights, energy bill requirements, sample bills and information on the Citizens' Energy Forum and the ECCG.