Sadržaj stranice

Politike

 • Emisije iz prometa

  Politike i propisi EU-a pomažu smanjenju emisija stakleničkih plinova iz prometa, primjerice određivanjem ograničenja za emisije automobila i namjenskih vozila.

 • Kružno gospodarstvo

  S novom strategijom kružnoga gospodarstva, koja obuhvaća niz gospodarskih sektora, europsko će gospodarstvo postati konkurentnije te će učinkovitije iskorištavati resurse.

 • Zaštita potrošača

  EU je uspostavio pravila koja jamče pravedno postupanje, proizvode koji ispunjavaju prihvatljive standarde i pravo na obeštećenje.

 • Rješavanje potrošačkih sporova

  EU podržava potrošače koji imaju problema pri kupnji proizvoda ili usluga pokretanjem postupka pred sudom ili izvansudskim rješavanjem problema.

 • Međunarodna suradnja u području sigurnosti proizvoda

  EU blisko surađuje s drugim zemljama radi razmjene informacija o nesigurnim proizvodima, koordiniranja rada na normizaciji i promicanja osviještenosti o zahtjevima za sigurnost proizvoda.

 • Product Safety

  Rules on ensuring product safety in the EU, search for dangerous products.