Lehekülje sisu

Poliitikavaldkonnad

 • Transpordist pärit heitkogused

  ELi poliitikastrateegiad ja õigusaktid aitavad vähendada maanteetranspordist pärit heitkoguseid. Näiteks sõiduautode ja kaubikute heitkogustele on kehtestatud piirnormid.

 • Ringmajandus

  Uus ringmajanduse strateegia hõlmab paljusid majandussektoreid ning muudab Euroopa tänu sellele konkurentsivõimelisemaks ja ressursitõhusamaks majanduseks.

 • Tarbijakaitse

  EL on kehtestanud õigusnormid, millega tagatakse õiglane kohtlemine, nõuetele vastavad tooted ja hüvitise saamise õigus, kui midagi läheb valesti.

 • Tarbijavaidluste lahendamine

  EL aitab tarbijatel, kellel on probleeme mõne toote või teenusega, viia vaidlus kohtusse või lahendada see kohtuväliselt.

 • Rahvusvaheline koostöö tooteohutuse valdkonnas

  EL teeb tihedat koostööd kolmandate riikidega, et jagada teavet ohtlike toodete kohta, kooskõlastada standardimistegevust ja suurendada teadlikkust tooteohutusnõuetest.

 • Product Safety

  Rules on ensuring product safety in the EU, search for dangerous products.

 • Consumer protection in financial services

  Consumer credit rights, including the right to information, to change your mind and to pay back ahead of time, and the consumer credit information form.

 • Energy supply: policy information

  Consumer energy rights, energy bill requirements, sample bills and information on the Citizens' Energy Forum and the ECCG.