Politiky

 • Emise z dopravy

  Politiky a právní předpisy EU přispívají ke snížení emisí skleníkových plynů z dopravy, například stanovením mezních hodnot emisí pro osobní a dodávková vozidla.

 • Oběhové hospodářství

  V rámci nové strategie pro oběhové hospodářství, která se zaměřuje na celou řadu odvětví, se Evropa přeměňuje v konkurenceschopnější ekonomiku účinně využívající zdroje.

 • Ochrana spotřebitele

  Evropská unie zavedla pravidla, která spotřebitelům zaručují spravedlivé zacházení, nabídku takových výrobků, jež splňují přijatelné normy, a právo na nápravu v případě, že nastanou problémy.

 • Řešení spotřebitelských sporů

  Spotřebitelům, kteří se při koupi výrobku nebo služby setkali s problémy, Unie pomáhá najít smírné řešení jejich sporu, popř. spor vyřešit soudní cestou.

 • Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti výrobků

  Evropská unie úzce spolupracuje s ostatními zeměmi s cílem sdílet informace o nebezpečných výrobcích, koordinovat úsilí v oblasti stanovení norem a zvyšovat povědomí o požadavcích na bezpečnost výrobků.

 • Product Safety

  Rules on ensuring product safety in the EU, search for dangerous products.

 • Consumer protection in financial services

  Consumer credit rights, including the right to information, to change your mind and to pay back ahead of time, and the consumer credit information form.

 • Energy supply: policy information

  Consumer energy rights, energy bill requirements, sample bills and information on the Citizens' Energy Forum and the ECCG.