Naujoji vartotojų darbotvarkė

2020 m. lapkričio 13 d. Europos Komisija priėmė Naująją vartotojų darbotvarkę – atnaujintą bendrą strateginę ES vartotojų politikos sistemą. Ja siekiama geriau parengti ES:

  • spręsti naujus su vartotojų teisėmis ir vartotojų įgalėjimo galimybėmis susijusius uždavinius, kylančius dėl žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, COVID pandemijos ir atgaivinimo po COVID planų;
  • veiksmingiau apsaugoti pažeidžiamus vartotojus atsižvelgiant į naujas ekonomines COVID-19 krizės aplinkybes ir galimus jos padarinius;
  • atsižvelgti į didėjančią tarptautinio bendradarbiavimo ir veiksmingo vykdymo užtikrinimo svarbą užtikrinant vartotojų teises globalizacijos eroje.

Siekdama paremti šią iniciatyvą, 2020 m. birželio–spalio mėn. Komisija surengė ES masto viešas konsultacijas. Jos suteikė vertingų įžvalgų rengiant Naująją vartotojų darbotvarkę, kurią Europos Komisija priėmė 2020 m. lapkričio 13 d. Su šių konsultacijų rezultatais galima susipažinti apibendrinamojoje ataskaitoje.

2012 m. Europos Komisija priėmė Europos vartotojų darbotvarkę.

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 501.2 KB