An Clár Nua do Thomhaltóirí

An 13 Samhain 2020, ghlac an Coimisiún Eorpach an Clár Nua do Thomhaltóirí, ar creat straitéiseach nuashonraithe foriomlán é i dtaca le beartas tomhaltóirí an Aontais. Tá sé d’aidhm ag an gclár an tAontas Eorpach a chumasú chun gur fearr is féidir leis na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

  • dul i ngleic leis na dúshláin nua i dtaca le cearta tomhaltóirí agus na deiseanna cumasaithe tomhaltóirí a thagann as an aistriú glas agus as an aistriú digiteach, as paindéim COVID agus as na pleananna téarnaimh tar éis COVID.
  • tomhaltóirí leochaileacha a chosaint ar bhealach níos éifeachtaí i gcúinsí nua eacnamaíocha ghéarchéim COVID-19 agus ar na hiarmhairtí dóchúla a bheidh ann ina diaidh
  • aghaidh a thabhairt ar thábhacht mhéadaitheach an chomhair idirnáisiúnta agus an fhorfheidhmithe éifeachtaigh chun cearta tomhaltóirí a chinntiú i ré an domhandaithe.

Chun tacú leis an tionscnamh sin, reáchtáil an Coimisiún comhairliúchán oscailte poiblí ar fud an Aontais le linn na tréimhse Meitheamh-Deireadh Fómhair 2020. A bhuí leis an gcomhairliúchán poiblí, fuarthas léargas luachmhar chun an Clár Nua do Thomhaltóirí, a ghlac an Coimisiún Eorpach an 13 Samhain 2020, a chur ar bun agus is féidir féachaint ar thorthaí an chomhairliúcháin sa tuarascáil achoimre.

In 2012, ghlac an Coimisiún Eorpach an clár nua Eorpach do thomhaltóirí.

 

Doiciméid

ÍoslódáilPDF - 721.1 KB