Uus tarbijakaitse tegevuskava

Euroopa Komisjon võttis 13. novembril 2020 vastu uue tarbijakaitse tegevuskava, mis on ELi tarbijapoliitika ajakohastatud üldine strateegiline raamistik. Selle eesmärk on anda ELile paremad vahendid, et:

  • lahendada uusi tarbijate õigustega seotud küsimusi ja kasutada ära tarbijate mõjuvõimu suurendamise võimalusi, mis tulenevad rohe- ja digipöördest, COVIDi pandeemiast ja COVID-19 järgsetest taastekavadest;
  • kaitsta tõhusamalt haavatavaid tarbijaid COVID-19 kriisi tõttu muutunud majandusolukorras ja selle tõenäoliste tagajärgede valguses;
  • võtta arvesse üha suuremat vajadust rahvusvahelise koostöö ja tõhusa rakendamise järele, et tagada tarbijate õiguste kaitse üleilmastumise ajastul.

Selle algatuse toetamiseks korraldas komisjon ajavahemikus juuni–oktoober 2020 kogu ELi hõlmava avaliku konsultatsiooni. Avaliku konsultatsiooni tulemusel saadi väärtuslikku teavet uue tarbijakaitse tegevuskava koostamiseks, mille Euroopa Komisjon võttis vastu 13. novembril 2020. Konsultatsiooni tulemustega saab tutvuda kokkuvõtliku aruande vahendusel.

2012. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu Euroopa tarbijakaitse tegevuskava.

Dokumendid

Laadi allaPDF - 495.1 KB