Den nye forbrugerdagsorden

Europa-Kommissionen vedtog den 13. november 2020 den nye forbrugerdagsorden, som er en opdateret udgave af den tidligere dagsorden og udgør en overordnet strategisk ramme for EU's forbrugerpolitik. Den skal give EU bedre muligheder for at:

  • klare de nye udfordringer med hensyn til forbrugerrettigheder og udnytte de nye muligheder for øget forbrugerindflydelse, som følger af den grønne og den digitale omstilling, coronavirusudbruddet og planerne for genopretning efter pandemien
  • beskytte de sårbare forbrugere mere effektivt i den nye økonomiske situation, som skyldes covid-19-krisen, og afhjælpe dens konsekvenser på længere sigt
  • tage højde for den voksende betydning, som internationalt samarbejde og effektiv håndhævelse har for at sikre forbrugernes rettigheder i en globaliseret verden.

Som en del af forberedelsen af den nye forbrugerdagsorden gennemførte Kommissionen en åben offentlig høring i hele EU i perioden juni-oktober 2020. Den offentlige høring gav værdifuldt input til dagsordenen, som Kommissionen vedtog den 13. november 2020, og høringssvarene kan læses i den sammenfattende rapport.

I 2012 vedtog Kommissionen den europæiske forbrugerdagsorden.

Dokumenter

DownloadPDF - 496 KB