Nový program pro spotřebitele

Dne 13. listopadu 2020 schválila Evropská komise nový program pro spotřebitele – aktualizovaný celkový strategický rámec spotřebitelské politiky EU. Jeho účelem je umožnit EU:

  • řešit nové výzvy v oblasti práv spotřebitelů a využít příležitostí k posílení postavení spotřebitelů, které přináší ekologická a digitální transformace, pandemie COVID‑19 a plány na obnovu po skončení pandemie
  • účinněji chránit ohrožené skupiny spotřebitelů v nové hospodářské realitě koronakrize a zajistit jejich ochranu i v období po skončení pandemie
  • zabývat se rostoucím významem mezinárodní spolupráce a účinného vymáhání práva při zajišťování práv spotřebitelů v éře globalizace.

Na podporu této iniciativy zorganizovala Komise v období od června do října 2020 otevřenou veřejnou konzultaci. Tato konzultace, jejíž výsledky najdete v souhrnné zprávě, poskytla cenné informace pro vytvoření nového programu pro spotřebitele, který Evropská komise přijala 13. listopadu 2020.

V roce 2012 přijala Evropská komise tzv. evropský program pro spotřebitele.

Dokumenty

StáhnoutPDF - 510.1 KB