Новата програма за потребителите

На 13 ноември 2020 г. Европейската комисия прие новата програма за потребителите — актуализирана обща стратегическа рамка за политиката на ЕС за потребителите. Целта е ЕС да бъде по-добре подготвен за:

  • преодоляване на новите предизвикателства пред правата на потребителите и възможностите за тяхното овластяване, породени от екологичния и цифровия преход, пандемията от COVID-19 и плановете за възстановяване след COVID-19
  • по-ефективна защита на уязвимите потребители в контекста на новите икономически реалности на кризата с COVID-19 и вероятните последици от нея
  • отчитане на нарастващото значение на международното сътрудничество и ефективното правоприлагане за гарантиране на правата на потребителите в ерата на глобализацията.

В подкрепа на тази инициатива Комисията проведе открита обществена консултация в целия ЕС в периода юни — октомври 2020 г. Обществената консултация предостави ценна информация за изготвянето на новата програма за потребителите, приета от Европейската комисия на 13 ноември 2020 г., а резултатите от нея могат да бъдат разгледани в обобщаващия доклад.

През 2012 г. Европейската комисия прие Европейската програма за потребителите.

Документи

СвалиPDF - 485.9 KB