EU:s nya konsumentstrategi

Den 13 november 2020 antog kommissionen en ny övergripande strategi för EU:s konsumentpolitik för att

  • hantera nya utmaningar för konsumenternas rättigheter och inflytande med anledning av klimatomställningen, digitaliseringen, coronapandemin och återhämtningsplanerna
  • bättre skydda utsatta konsumenter, särskilt med tanke på coronakrisen och dess efterverkningar
  • stärka det allt viktigare internationella samarbetet och se till att konsumenternas rättigheter värnas i en globaliserad värld.

För att få in underlag till strategin höll kommissionen ett offentligt samråd mellan juni och oktober 2020. Samrådet gav värdefulla insikter och bidragen har sammanställts i en rapport.

År 2012 antog kommissionen en strategi för konsumentpolitiken i EU.

Dokument

Ladda nerPDF - 507.8 KB