Nova agenda za potrošnike

Evropska komisija je 13. novembra 2020 sprejela novo agendo za potrošnike, ki posodablja splošni strateški okvir politike EU za varstvo potrošnikov. Agenda naj bi EU pripravila na:

  • reševanje novih izzivov na področju pravic potrošnikov in priložnosti za opolnomočenje potrošnikov, ki jih prinašajo zeleni in digitalni prehod ter pandemija covida in načrti za okrevanje po njej
  • učinkovitejšo zaščito ranljivih potrošnikov v novih gospodarskih razmerah, nastalih zaradi krize COVID-19, ob upoštevanju pričakovanih posledic krize
  • vse večji pomen mednarodnega sodelovanja in učinkovitega izvrševanja pri zaščiti pravic potrošnikov v dobi globalizacije

Da bi podprla to pobudo, je Komisija izvedla odprto javno posvetovanje na ravni EU, ki je potekalo od junija do oktobra 2020. Javno posvetovanje je dragoceno prispevalo k oblikovanju nove agende za potrošnike, ki jo je Evropska komisija sprejela 13. novembra 2020. Rezultati posvetovanja so na voljo v zbirnem poročilu.

Leta 2012 je Evropska komisija sprejela evropsko agendo za potrošnike.

Dokumenti

PrenesiPDF - 516 KB