De nieuwe consumentenagenda

Op 13 november 2020 heeft de Europese Commissie de nieuwe consumentenagenda goedgekeurd, een geactualiseerd algemeen strategisch kader voor het consumentenbeleid van de EU. Hiermee is de EU beter in staat om:

  • in te spelen op de nieuwe uitdagingen op het gebied van consumentenrechten en de nieuwe kansen om de mondigheid van consumenten te vergroten die ontstaan door de groene en digitale transitie, de coronacrisis en de plannen voor het herstel daarna
  • kwetsbare consumenten doeltreffender te beschermen in de nieuwe economische realiteit van de coronacrisis en de nasleep daarvan
  • rekening te houden met het toenemende belang van internationale samenwerking en doeltreffende handhaving van consumentenrechten in dit tijdperk van globalisering

Om dit initiatief te schragen, heeft de Commissie in de periode juni-oktober 2020 een EU-brede openbare raadpleging gehouden. Deze heeft waardevolle inzichten opgeleverd die zijn verwerkt in de nieuwe consumentenagenda. De resultaten van de raadpleging vindt u op de desbetreffende pagina, onder het samenvattend verslag.

In 2012 heeft de Europese Commissie de Europese consumentenagenda goedgekeurd

Documenten

DownloadenPDF - 515.4 KB