L-Aġenda Ġdida tal-Konsumatur

Fit-13 ta’ Novembru 2020, il-Kummissjoni Ewopea adottat l-Aġenda Ġdida tal-Konsumatur, qafas strateġiku globali aġġornat tal-politika tal-konsumatur tal-UE. L-għan tagħha hu li tħejji aħjar lill-UE biex:

  • timmaniġġja l-isfidi ġodda għad-drittijiet tal-konsumatur u l-opportunitajiet għas-setgħa tal-konsumatur li rriżultaw mit-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, il-pandemija tal-COVID u l-pjanijiet għall-irkupru ta’ wara l-COVID
  • tipproteġi l-konsumaturi vulnerabbli b’mod aktar effettiv fir-realtajiet ekonomiċi ġodda tal-kriżi tal-COVID-19 u l-effetti tagħha
  • tindirizza l-importanza li qed tiżdied tal-kooperazzjoni internazzjonali u tal-inforzar effettiv biex jiġu żgurati d-drittijiet tal-konsumatur fl-era tal-globalizzazzjoni.

Biex tappoġġja din l-inizjattiva, il-Kummissjoni wettqet konsultazzjoni pubblika miftuħa mal-Ewropa kollha bejn Ġunju-Ottubru 2020. Il-konsultazzjoni pubblika pprovdiet analiżi prezzjuża għat-twaqqif tal-Aġenda Ġdida tal-Konsumatur li l-Kummissjoni Ewropea adottat fit-13 ta’ Novembru 2020, u r-riżultati tagħha jistgħu jiġu kkonsultati fir-rapport ta’ sinteżi.

Fl-2012, il-Kummissjoni Ewropea adottat l-aġenda tal-konsumatur Ewropew.

Dokumenti

IddawnlowdjaPDF - 491.7 KB