Zawartość strony

Obszary polityki

 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

  UE wyznaczyła sobie cele dotyczące stopniowego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2050 r.

 • Handel uprawnieniami do emisji

  Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) pomaga w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, które wytwarzają elektrownie, zakłady przemysłowe i samoloty w UE.

 • Ochrona klimatu na świecie

  UE wspiera wysiłki ONZ dotyczące nowego porozumienia w sprawie klimatu i udziela dużego wsparcia finansowego krajom rozwijającym się dotkniętym skutkami zmian klimatu.

 • Dostosowanie się do zmian klimatu

  UE wspiera działania podejmowane po to, aby pomóc krajom i regionom uporać się z obecnymi i przyszłymi skutkami zmian klimatu.

 • Emisje w sektorze transportu

  Strategie polityczne i przepisy UE pomagają ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, których źródłem jest transport, na przykład poprzez ustalanie limitów emisji dla samochodów osobowych i dostawczych.

 • Emisje pochodzące z rolnictwa i lasów

  Lasy i grunty rolne odgrywają ważną rolę w walce ze zmianami klimatu na poziomie unijnym i światowym.

 • Technologie niskoemisyjne

  UE wspiera rozwój technologii niskoemisyjnych i czuwa nad tym, by były one wykorzystywane w bezpieczny sposób oraz by właściwie zarządzano ryzykiem.

 • Fluorowane gazy cieplarniane

  Przepisy UE w tej dziedzinie będą skutkować ograniczeniem do 2030 r. emisji fluorowanych gazów cieplarnianych w UE o dwie trzecie w porównaniu z poziomem z 2014 r.

 • Warstwa ozonowa

  Na mocy przepisów UE substancje niszczące ozon są od pewnego czasu stopniowo wycofywane i zastępowane innymi, nieszkodliwymi dla klimatu.

 • Efektywność energetyczna

  Przepisy unijne dotyczące budownictwa, przemysłu, produktów konsumenckich i transportu pomagają UE zwiększyć swoją efektywność energetyczną i przeobrazić się w społeczeństwo wykorzystujące technologie niskoemisyjne.

 • Energia odnawialna

  UE koordynuje działania podejmowane po to, aby osiągnąć cele krajowe wyznaczone zgodnie z dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii. UE wspiera również stosowanie energii alternatywnych w sektorze transportu.