Op deze pagina

Beleid

 • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

  De EU heeft zichzelf ten doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen in de periode tot 2050 geleidelijk te verminderen.

 • Emissiehandel

  Het emissiehandelssysteem (ETS) helpt de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales, industriële installaties en vliegtuigen binnen de EU te beperken.

 • Internationale klimaatactie

  De EU helpt de VN om tot een nieuw klimaatverdrag te komen en geeft forse financiële hulp aan ontwikkelingslanden die met de gevolgen van klimaatverandering worstelen.

 • Aanpassing aan klimaatverandering

  De EU stimuleert maatregelen om landen en regio's te helpen om de gevolgen van klimaatverandering nu en in de toekomst op te vangen.

 • Vervoersemissies

  Het beleid en de wetgeving van de EU helpen de uitstoot van broeikasgassen door de vervoerssector te verlagen, bijvoorbeeld door emissiegrenzen voor personenauto's en bestelwagens vast te stellen.

 • Bossen, landbouw en uitstoot

  Bossen en landbouwgronden spelen een belangrijke rol in de strijd tegen de klimaatverandering in de EU en wereldwijd.

 • Koolstofarme technologie

  De EU promoot de ontwikkeling van technologie met een lage CO2-uitstoot, zorgt voor een veilige uitrol ervan en houdt de risico's ervan onder controle.

 • Gefluoreerde broeikasgassen

  Volgens de EU-wetgeving moet de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen in 2030 tot één derde van het niveau van 2014 zijn teruggebracht.

 • Ozonlaag

  Conform de EU-wetgeving zijn stoffen die de ozonlaag aantasten geleidelijk verboden en door klimaatvriendelijke alternatieven vervangen.

 • Energie-efficiëntie

  De Europese regels voor gebouwen, bedrijven, consumentengoederen en vervoer helpen de EU-landen om de doelstellingen voor energie-efficiëntie te halen en over te schakelen naar een CO₂ arme samenleving.

 • Hernieuwbare energie

  Op grond van de richtlijn hernieuwbare energie coördineert de EU de inspanningen om de nationale doelstellingen te halen. Zij promoot ook het gebruik van alternatieve energie in het vervoer.