Sadržaj stranice

Politike

 • Smanjenje emisija stakleničkih plinova

  EU je utvrdio ciljeve za postupno smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2050.

 • Trgovanje emisijama

  Sustav EU-a za trgovanje emisijama (ETS) doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova iz elektrana, industrijskih postrojenja i zračnog prometa unutar EU-a.

 • Međunarodna klimatska politika

  EU podržava nastojanja UN-a da se postigne novi klimatski sporazum te dodjeljuje znatna sredstva zemljama u razvoju koje se suočavaju s posljedicama klimatskih promjena.

 • Prilagodba klimatskim promjenama

  EU promiče mjere za pomoć zemljama i regijama pri prevladavanju sadašnjih i budućih posljedica klimatskih promjena.

 • Emisije iz prometnog sektora

  Politike i propisi EU-a doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova iz prometa, primjerice određivanjem ograničenja za emisije iz automobila i namjenskih vozila.

 • Emisije u šumarstvu i poljoprivredi

  Šume i poljoprivredna zemljišta imaju važnu ulogu u klimatskim promjenama na razini EU-a i na svjetskoj razini.

 • Niskougljične tehnologije

  EU promiče razvoj niskougljičnih tehnologija i osigurava njihovu sigurnu primjenu i pravilno upravljanje rizicima.

 • Fluorirani staklenički plinovi

  Zakonodavstvom EU-a do 2030. smanjit će se emisije fluoriranih stakleničkih plinova za dvije trećine u odnosu na 2014.

 • Ozonski omotač

  Prema zakonodavstvu EU-a tvari koje oštećuju ozonski omotač postupno su ukinute i zamijenjene klimatski prihvatljivijim alternativama.

 • Energetska učinkovitost

  Pravila EU-a za zgrade, industriju, potrošačke proizvode i promet pomažu EU-u u postizanju ciljeva energetske učinkovitosti i prijelazu na niskougljično društvo.

 • Obnovljiva energija

  EU koordinira rad na postizanju nacionalnih ciljeva u skladu s Direktivom o energiji iz obnovljivih izvora te promiče uporabu alternativne energije u prometu.