Sivun sisältö

Toiminta-alat

 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

  EU on asettanut itselleen tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi asteittain vuoteen 2050 mennessä.

 • Päästökauppa

  EU:n päästökauppajärjestelmä (ETS) auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä voimalaitoksista, teollisuuslaitoksista ja lentoliikenteestä EU:ssa.

 • Kansainväliset ilmastotoimet

  EU tukee YK:n ponnisteluja uuden ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi ja rahoittaa mittavasti kehitysmaita, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa.

 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

  EU edistää toimia, joilla autetaan ilmastonmuutoksen nykyisistä ja tulevista vaikutuksista kärsiviä maita.

 • Liikenteen päästöt

  EU:n politiikka ja lainsäädäntö auttavat pienentämään liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä esimerkiksi henkilö- ja kuorma-autojen päästörajoituksin.

 • Maa- ja metsätalouden päästöt

  Metsillä ja maatalousmailla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksessa EU:n ja koko maailman tasolla.

 • Vähähiilinen teknologia

  EU edistää uuden vähähiilisen teknologian kehittämistä ja varmistaa sen turvallisen käyttöönoton ja riskinhallinnan.

 • Fluoratut kasvihuonekaasut

  EU-lainsäädännöllä leikataan EU:n fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä kahdella kolmasosalla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2014 tasoihin verrattuna.

 • Otsonikerros

  EU-lainsäädännöllä on poistettu käytöstä otsonia tuhoavia aineita ja korvattu ne ilmastoystävällisemmillä vaihtoehdoilla.

 • Energiatehokkuus

  Rakennuksia, teollisuutta, kuluttajatuotteita ja liikennettä koskevat EU-säännöt auttavat EU:ta saavuttamaan energiatehokkuustavoitteensa ja siirtymään vähähiiliseen yhteiskuntaan.

 • Uusiutuva energia

  EU koordinoi kansallisten tavoitteiden saavuttamista uusiutuvista energialähteistä annetun direktiivin mukaisesti. Se edistää vaihtoehtoisen energian käyttöä myös liikenteessä.