Obsah

Politiky

 • Konkurencieschopnosť priemyslu a inovácie

  Podpora konkurencieschopnosti, inovácie, kľúčových podporných technológií a sociálnej zodpovednosti podnikov a ochrana práv priemyselného vlastníctva.

 • Podnikanie a malé podniky

  EÚ vytvára lepšie podnikateľské prostredie pre malé a stredné podniky (MSP).

 • Vesmírne technológie

  EÚ realizuje satelitné programy (napríklad Galileo), podporuje inovácie a vytváranie pracovných miest a snaží sa o európsku nezávislosť v oblasti vesmírnych technológií.

 • Obehové hospodárstvo

  Nová stratégia obehového hospodárstva, ktorá sa zameriava na celý rad odvetví, zvýši konkurencieschopnosť nášho hospodárstva a prispeje k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov.

 • Bezpečnostný priemysel

  Európska komisia prispieva na financovanie a pracuje na harmonizácii postupov certifikácie bezpečnostných technológií.

 • Európsky trh pre vesmírne údaje

  Program Copernicus poskytuje údaje o zemskom prostredí a núdzových a krízových situáciách.