Zawartość strony

Obszary polityki

 • Konkurencyjność przemysłu i innowacje

  Wspieranie konkurencyjności, innowacji, kluczowych technologii prorozwojowych i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw własności przemysłowej

 • Przedsiębiorczość i małe i średnie przedsiębiorstwa

  Unia Europejska stwarza lepsze warunki biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

 • Technologia kosmiczna

  UE wdraża programy satelitarne, takie jak Galileo, aby zagwarantować niezależność europejskiej przestrzeni kosmicznej, pobudzać innowacyjność i tworzenie miejsc pracy.

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym

  Nowa strategia na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmująca wiele różnych sektorów gospodarki, pozwoli przekształcić Europę w bardziej konkurencyjną gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów.

 • Sektor bezpieczeństwa

  Komisja Europejska prowadzi prace nad harmonizacją procedur certyfikacji technologii w dziedzinie bezpieczeństwa i udostępnia wsparcie finansowe w tej dziedzinie.

 • Europejski rynek danych pozyskanych w przestrzeni kosmicznej

  Program Copernicus dostarcza danych na temat środowiska na Ziemi oraz sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych. Dane te są następnie przekształcane w informacje o wartości dodanej.