Съдържание

Политики

 • Конкурентоспособност на промишлеността и иновации

  Насърчаване на конкурентоспособността, иновациите, главните базови технологии и корпоративната социална отговорност, както и защита на правата върху индустриална собственост.

 • Предприемачество и малки предприятия

  ЕС създава по-добра бизнес среда за малките и средните предприятия (МСП).

 • Космически технологии

  ЕС работи за установяване на европейска независимост в космоса чрез спътникови програми като „Галилео“, които насърчават иновациите и създаването на работни места.

 • Кръгова икономика

  Нова стратегия за кръговата икономика ще превърне Европа в по-конкурентоспособна икономика с ефективно използване на ресурсите, като при това ще бъдат обхванати редица икономически сектори.

 • Промишленост в областта на сигурността

  Европейската комисия допринася към финансирането и работата по хармонизиране на процедурите за сертифициране на технологии в областта на сигурността.

 • Европейски пазар за космически данни

  Програма „Коперник“ предоставя данни за околната среда на Земята и за извънредни и кризисни ситуации, които представляват информация с добавена стойност.