Obsah

Politiky

 • Colníctvo a bezpečnosť

  Iniciatívy EÚ týkajúce sa bezpečnosti colných postupov zahŕňajú koncept schváleného hospodárskeho subjektu (AEO) a bezpečnostnej spolupráce s tretími krajinami.

 • Kontrola vonkajších hraníc

  EÚ pomáha členským štátom pri záchrane životov na mori a zabezpečovaní vonkajších hraníc Európy. Dozor a analýzu rizík koordinuje agentúra Frontex.

 • Bezpečnostný priemysel

  Európska komisia prispieva na financovanie a pracuje na harmonizácii postupov certifikácie bezpečnostných technológií.

 • Vnútorné hranice a Schengen

  Schengenský priestor bez hraníc zaručuje voľný pohyb pre viac než 400 miliónov občanov a návštevníkov EÚ.

 • Spolupráca v oblasti presadzovania práva

  Agentúry, ako je Europol, pomáhajú policajným silám v členských štátoch EÚ prostredníctvom spoločných akcií, zlepšenej výmeny informácií a operačnej spolupráce.

 • Predchádzanie terorizmu a boj proti nemu

  Medzi ciele EÚ patria koordinácia vnútroštátnych protiteroristických jednotiek, predchádzanie radikalizácii, výskum v oblasti bezpečnosti a krízové riadenie.

 • Podpora globálnej bezpečnosti

  V rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) vykonáva EÚ civilné a vojenské misie po celom svete.

 • Boj proti organizovanej trestnej činnosti

  EÚ pomáha svojim členským štátom v boji proti trestnej činnosti, ako je napríklad obchodovanie s ľuďmi, zneužívanie detí online, počítačová kriminalita či obchodovanie so strelnými zbraňami a drogami.