Zawartość strony

Obszary polityki

 • Cła i bezpieczeństwo

  Inicjatywy UE w zakresie bezpieczeństwa celnego obejmują stworzenie systemu tzw. upoważnionego przedsiębiorcy oraz współpracę w zakresie bezpieczeństwa z państwami spoza UE.

 • Kontrola granic zewnętrznych

  UE pomaga swoim państwom członkowskim w ratowaniu życia na morzu i zabezpieczaniu granic zewnętrznych Europy. Agencja Frontex koordynuje działania w zakresie nadzoru granic i analizy ryzyka.

 • Sektor bezpieczeństwa

  Komisja Europejska prowadzi prace nad harmonizacją procedur certyfikacji technologii w dziedzinie bezpieczeństwa i udostępnia wsparcie finansowe w tej dziedzinie.

 • Schengen i granice wewnętrzne

  Strefa Schengen umożliwia swobodne przemieszczanie się ponad 400 milionom obywateli UE i osobom spoza UE.

 • Współpraca z organami ścigania

  Agencje takie jak Europol pomagają policji z poszczególnych krajów UE, realizując wspólne akcje i prowadząc efektywną wymianę informacji oraz współpracę operacyjną.

 • Zapobieganie terroryzmowi i zwalczanie go

  Cele UE w tej dziedzinie obejmują koordynowanie działań podejmowanych przez krajowe służby antyterrorystyczne, zapobieganie radykalizacji postaw, prowadzenie badań nad bezpieczeństwem oraz zarządzanie kryzysowe.

 • Bezpieczeństwo na świecie

  W ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) UE prowadzi na całym świecie misje cywilne i wojskowe.

 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej

  UE pomaga swoim państwom członkowskim zwalczać przestępstwa: handel ludźmi, niegodziwe traktowanie dzieci w internecie, cyberprzestępstwa oraz nielegalny handel bronią palną i narkotykami.