Op deze pagina

Beleid

 • Douane en veiligheid

  De EU neemt op dit gebied initiatieven zoals het concept van geautoriseerd marktdeelnemer en veiligheidssamenwerking met landen buiten de EU.

 • Controles aan de buitengrenzen

  De EU helpt haar lidstaten om op zee levens te redden en de buitengrenzen van Europa te beveiligen. Frontex is het Europese agentschap dat de surveillance coördineert en risico's analyseert.

 • Beveiligingsindustrie

  De Europese Commissie financiert en werkt aan de harmonisering van de certificeringsprocedures voor beveiligingsstechnologie.

 • Schengen en de binnengrenzen

  De Schengenzone is een ruimte zonder binnengrenzen waarin meer dan 400 miljoen EU-burgers en EU-bezoekers zich vrij kunnen bewegen.

 • Politiële samenwerking

  De politiediensten in de EU-landen helpen elkaar bij gezamenlijke acties, wisselen informatie uit en werken samen met agentschappen zoals Europol.

 • Terrorisme voorkomen en bestrijden

  De EU coördineert nationale terrorismebestrijdingsdiensten, zet in op de preventie van radicalisering, laat veiligheidsproblemen onderzoeken en doet aan crisisbeheer.

 • Steun voor wereldwijde veiligheid

  De EU voert over de hele wereld civiele en militaire missies uit in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB).

 • Combating organised crime

  The EU helps its member countries combat crimes such as human trafficking, online child abuse, cybercrime and trafficking in firearms and drugs.